Powołania

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Rok C

 

 

 

ROZPOCZYNAJĄC ROK Z BOŻĄ RODZICIELKĄ

 

_________________________________________

Księga Liczb (Lb) 6, 22-27
Psalm (Ps) 67
List do Galatów (Ga) 4, 4-7
Ewangelia św. Łukasza (Łk) 2, 16-21

_________________________________________

 

Jednym z najpiękniejszych tytułów, nadanych przez naszych ojców w wierze Najświętszej Maryi Pannie, jest Theotokos. Maryja rodzi w czasie wcielonego Syna Bożego, a wraz z Jego przyjściem świat już nigdy nie będzie taki sam. Nie powinno więc dziwić, że to właśnie Ona otwiera drzwi nowego roku.

 

„Kiedy nadeszła pełnia czasu” (Ga 4, 4). Początek każdego nowego roku można nazwać pełnią czasu. Oto mamy przed sobą 365 nowych dni. Pragniemy by były one wypełnione Bożym błogosławieństwem, a może się to stać tylko wtedy, gdy Chrystus wkroczy w nasze życie. „Zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty” (Ga 4, 4). Maryja wniosła w nasz świat Chrystusa i Ona również może wnieść Go w nasze życie. Dlatego też wraz z pasterzami rzucamy wszystko i biegniemy do Betlejem - na Eucharystię - by ujrzeć niemowlę leżące w żłobie (Łk 2, 16).

 

Kiedy tak klęczymy przy betlejemskim żłobie spływa na nas błogosławieństwo, które zawiera w sobie Bożą opiekę, miłosierdzie, łaskę i szalom - pokój, czyli dobrobyt, zdrowie i poczucie zadowolenia z życia. W Jezusie widzimy rozjaśnione oblicze Pana, gdyż „On jest obrazem Boga niewidzialnego” (List do Kolosan (Kol) 1, 15); w Jezusie znajdujemy wszystkie ukryte skarby mądrości i umiejętności (Kol 2, 3). Jezus jest potwierdzeniem Bożego miłosierdzia i Jego łaskawości. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (Ewangelia św. Jana 3, 16).

 

Patrząc na to niemowlę nie powinniśmy zapomnieć, że Chrystus przyszedł „by nas wykupić” z niewoli Prawa (Ga 4, 5). Dziś trudno nam jest uświadomić sobie rewolucyjne przesłanie tego zdania. Święte Prawo nadane Izraelitom przez Mojżesza stało się niemożliwe do udźwignięcia. Pierwszy Papież porównał to Prawo do jarzma, „którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść” (Dzieje Apostolskie 15, 10). W nauczaniu świętego Pawła, Prawo, grzech i śmierć tworzą triadę zniewalającą człowieka. „Albowiem grzech otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez to mnie zabił” (List do Rzymian 7, 11). To właśnie z tego zniewolenia wyzwala nas Chrystus. Jakaż cudowna wymiana. Zamiast kamiennych tablic - Duch Święty, a zamiast niewoli - wolność dzieci Bożych.

 

„A Maryja zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19). Nowy rok rozpoczynamy w wolności i pełni błogosławieństwa. Nadchodzi moment, by podnieść się z kolan i powrócić do naszych domów. Jeszcze raz ogarniamy wzrokiem scenę narodzenia Pana i w skupionej na Słowie Maryi dostrzegamy zachętę do rozważania Pisma Świętego. Mamy nieść Chrystusa światu, lecz by to się stało możliwe, Słowo Boże musi zamieszkać w naszych serach. „Nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa” (św. Hieronim). Musimy je czytać, rozważać i zachowywać w serach i umysłach. Niech codzienne czytanie Pisma Świętego stanie się naszą noworoczną rezolucją.

 

©2022 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line